brug te maastricht

Romeinse maasbrug te Maastricht

In samenwerking met de stichting Romeinse Brug Maastricht en de stichting Mergor in Mosam onder supervisie van stadsarcheoloog Gilbert Soeters en Rijkswaterstaat is er in 2012 opnieuw onderzoek gedaan naar de toestand van de resten van een romeinse brug in de Maas. De Maas stroomde nauwelijks en het zicht was zeer slecht. De samenwerking van beide stichtingen was daarentegen perfect. In het verleden is er al eerder door de MiM en het RCE gedoken. De stroming was toen zeer sterk. Kortom, geen gemakkelijk onderzoeksgebied. In het raamwerk van lijnen die destijds zijn aangelegd door de RCE, is een groot deel van de aangetroffen balken(!) en stenen van de brug, overwoekerd door takkenbossen, plastic en ander afval wat daar is blijven hangen.

Ondanks de zeer moeilijke omstandigheden, hebben we de situatie goed in kaart weten te brengen.

  • Rapport brugresten Maastricht
  • Uit de krant1
  • Uit de krant2
  •